Telefon całodobowy 604 212 082

 • Przewóz zmarłych
 • Rezerwacja terminów pogrzebów

Cmentarze

MIEJSKI ZARZĄD CMENTARZY powstał 1 czerwca 1992 r. jako zakład budżetowy Gminy Miasta Tarnowa, w wyniku podziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dokonanego 1 lutego 1992 r. na mocy uchwały nr XX/193/91 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 1991 r. Ze znajdującego się w strukturze MPGK Zakładu Usług Pogrzebowych utworzono Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie, początkowo przy ul. Bernardyńskiej 15, a od 10.09.1993 r. przy ul. Bernardyńskiej 24.

Przedmiotem działalności jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenie archiwów i ksiąg cmentarnych. Pierwszym dyrektorem MZC, powołanym przez Zarząd Miasta, została Janina Dygdoń. Od 1 kwietnia 2010 r. Miejskim Zarządem Cmentarzy kieruje Maria Wójcik.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie administruje i utrzymuje cztery czynne cmentarze komunalne na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

1. Cmentarz komunalny – zabytkowy przy ul. Narutowicza tzw. Cmentarz Stary.
2. Cmentarz komunalny Krzyż przy ul. Krzyskiej.
3. Cmentarz komunalny w Mościcach przy ul. Czarna Droga.
4. Cmentarz komunalny Klikowa przy ul. Zagumnie.

Ogłoszenia

 • Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich w 2022 r.

  Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich uprawnionych do wykonywania robót w zakresie budowy oraz remontów grobowców i nagrobków na terenach cmentarzy komunalnych w roku 2022, na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umieszczenie na liście zakładów nie oznacza ich preferowania lub sugerowania wyborów wykonawców przez Miejski Zarząd Cmentarzy. Dopuszcza się wykonawstwa innych zakładów specjalizujących się […]

  zobacz
 • Ogłoszenie 15.04.2022

  Informujemy, że dnia 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) biuro i kasa Miejskiego Zarządu Cmentarzy czynne będą w godzinach od 7:30 do 13:00

  zobacz
 • Informacja o godzinach pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w dn. 31.12.

  Informujemy, że w dniu 31 grudnia biuro i kasa Miejskiego Zarządu Cmentarzy czynne będą w godzinach od 7:30 do 13:00. Telefon dyżurny: 604-212-082

  zobacz
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie wprowadza nadzwyczajne środki w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli i pracowników, w celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego zaleca się, […]

  zobacz
 • Apel Miejskiego Zarządu Cmentarzy przed Wszystkimi Świętymi

  zobacz
 • Ogłoszenie przed Wszystkimi Świętymi

  W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, Miejski Zarząd Cmentarzy informuje, że bramy cmentarzy komunalnych od 29 października do 2 listopada otwarte będą całodobowo. Obecnie przepisy nie zakazują wizyt na terenie cmentarzy, jednakże ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, prosimy o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, o rozłożenie w czasie wizyt […]

  zobacz
 • Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich w 2021 r.

  Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich uprawnionych do wykonywania robót w zakresie budowy oraz remontów grobowców i nagrobków na terenach cmentarzy komunalnych w roku 2021, na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umieszczenie na liście zakładów nie oznacza ich preferowania lub sugerowania wyborów wykonawców przez Miejski Zarząd Cmentarzy. Dopuszcza się wykonawstwa innych zakładów specjalizujących się […]

  zobacz
 • Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich w 2020 r.

  Wykaz zakładów budowlano-kamieniarskich uprawnionych do wykonywania robót w zakresie budowy oraz remontów grobowców i nagrobków na terenach cmentarzy komunalnych w roku 2020, na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umieszczenie na liście zakładów nie oznacza ich preferowania lub sugerowania wyborów wykonawców przez Miejski Zarząd Cmentarzy. Dopuszcza się wykonawstwa innych zakładów specjalizujących się […]

  zobacz
 • Informacja o zmianie cenników

  Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie uprzejmie informuje, że zarządzeniem  Nr 92/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 marca 2013 r. zostały ustalone nowe stawki opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie. Równocześnie  Zarządzeniem  Dyrektora  Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie nr 022-5/2013 z dnia 28 marca 2013 r. ustalono opłaty cmentarne  i ceny za dodatkowe […]

  zobacz
Miejski Zarząd Cmentarzy ul. Bernardyńska 24

14 627 44 77

14 621 27 89

Biuro otwarte

pn - pt 7.30-15.30
sob - nd nieczynne

Kasa otwarta

pn - pt 7.30-14.00

Informacje dodatkowe

NIP 873-000-74-21
Regon 850033576

Często zadawane pytania

1. Jeśli zgon nastąpi w domu, obojętnie o jakiej porze należy skontaktować się z lekarzem w przychodni, aby ten wystawił kartę zgonu i zadzwonić pod numery telefonu 14/621 27 89 w. 19 (w godzinach 7.30 do 15.30) lub 604 212 082 (całodobowy).

2. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, należy odebrać kartę zgonu z oddziału i przyjść do zakładu (MZC czynne od pon. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30).

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Dokumenty wymagane do rejestracji zgonu:
1. Karta statystyczna wraz z kartą zgonu.
2. Dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej (w przypadku ich braku składa się oświadczenie).
3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.

Karta zgonu, zawierająca adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu, stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby Zmarłej. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu (nie dotyczy sytuacji, gdy ciało sprowadzane jest z zagranicy).

1. Karta zgonu.
2. Dowód osobisty zmarłego.
3. Dowód osobisty załatwiającego .
4. Odcinek renty zmarłego lub legitymacja emeryta/rencisty.
5. Karta mogilna (karta własności grobowca).
6. Telefon do biura MZC: 14 621-27-89 w. 19.

Pracownicy naszej firmy załatwią w Państwa imieniu wszelkie formalności.

1. Wniosek o przyznanie zasiłku (ZUS Z-12, KRUS SR-26, MSWiA, Służba Więzienna).
2. Akt zgonu.
3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.
4. Legitymacja emeryta lub rencisty.
5. Zaświadczenie z zakładu pracy (w szczególnych przypadkach).

Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba z drugiej grupy pokrewieństwa osoby zmarłej, to w ZUS oprócz ww. dokumentów, należy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS wypłaci zasiłek tylko i wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane w postaci rachunków.

Prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje.

1. Zakład pogrzebowy w imieniu płatnika pogrzebu wypełnia komplet dokumentów o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
2. Dokumenty o wypłatę zasiłku pogrzebowego zostają przekazane do ZUS (lub KRUS, MSWiA, WBE, itp.).
3. Instytucja przyjmująca wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ciągu 2-3 tygodni przelewa na konto zakładu pogrzebowego pełną kwotę zasiłku pogrzebowego.
4. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Miejskiego Zarządu Cmentarzy, zakład pogrzebowy rozlicza się z klientem.

Baza stron internetowych:

http://www.zus.pl – Informacja, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy oraz wysokość zasiłku pogrzebowego.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.