Usługi pogrzebowe

Procedura zgłoszenia zgonu.

1. Jeśli zgon nastąpi w domu, obojętnie o jakiej porze należy skontaktować się z lekarzem w przychodni, aby ten wystawił kartę zgonu i zadzwonić pod numery telefonu 14/621 27 89 w. 19 (w godzinach 7.30 do 15.30) lub 604 212 082 (całodobowy).

2. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, należy odebrać kartę zgonu z oddziału i przyjść do zakładu (MZC czynne od pon. do pt. w godzinach 7.30 – 15.30).

Uzyskanie aktu zgonu.

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Dokumenty wymagane do rejestracji zgonu:
1. Karta statystyczna wraz z kartą zgonu.
2. Dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej (w przypadku ich braku składa się oświadczenie).
3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.

Karta zgonu, zawierająca adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu, stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby Zmarłej. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu (nie dotyczy sytuacji, gdy ciało sprowadzane jest z zagranicy).

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z pogrzebem.

1. Karta zgonu.
2. Dowód osobisty zmarłego.
3. Dowód osobisty załatwiającego .
4. Odcinek renty zmarłego lub legitymacja emeryta/rencisty.
5. Karta mogilna (karta własności grobowca).
6. Telefon do biura MZC: 14 621-27-89 w. 19.

Pracownicy naszej firmy załatwią w Państwa imieniu wszelkie formalności.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

1. Wniosek o przyznanie zasiłku (ZUS Z-12, KRUS SR-26, MSWiA, Służba Więzienna).
2. Akt zgonu.
3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.
4. Legitymacja emeryta lub rencisty.
5. Zaświadczenie z zakładu pracy (w szczególnych przypadkach).

Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba z drugiej grupy pokrewieństwa osoby zmarłej, to w ZUS oprócz ww. dokumentów, należy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS wypłaci zasiłek tylko i wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane w postaci rachunków.

Prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje.

Procedura rozliczenia zasiłku pogrzebowego w MZC – bezgotówkowo.

1. Zakład pogrzebowy w imieniu płatnika pogrzebu wypełnia komplet dokumentów o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
2. Dokumenty o wypłatę zasiłku pogrzebowego zostają przekazane do ZUS (lub KRUS, MSWiA, WBE, itp.).
3. Instytucja przyjmująca wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ciągu 2-3 tygodni przelewa na konto zakładu pogrzebowego pełną kwotę zasiłku pogrzebowego.
4. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Miejskiego Zarządu Cmentarzy, zakład pogrzebowy rozlicza się z klientem.

Baza stron internetowych:

http://www.zus.pl – Informacja, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy oraz wysokość zasiłku pogrzebowego.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.