O nas Dla klientĂłw Cmentarze Galeria Ogloszenia Kontakt

Ogłoszenia BIPOGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Cmentarzy jako zarządca cmentarza komunalnego w Mościcach informuje, że trwa procedura likwidacji grobów ziemnych zaniedbanych i opuszczonych w kwaterach 81, 82, 83 i 84 na tym cmentarzu.
Przypominamy, że wszystkie groby na cmentarzach komunalnych w Tarnowie po upływie 20 lat od pochowania podlegają opłatom, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).

LISTA GROBÓW DO LIKWIDACJI  NA CMENTARZU W MOŚCICACH

Lp

Imię i nazwisko zmarłego/ej

Data zgonu

Kw

Nr
stary

Nr nowy

Data ustawienia tabliczki

Informacje o stanie mogiły

1

Łazarz Władysław

27.03.1986

81

59

59

23.10.2012

Mogiła ziemna, kopiec z krzyżem i tabliczką nieczytelną

Stopa Mikołaj

06.06.1986

81

72

72

23.10.2012

Mogiła ziemna, kopiec z krzyżem, bez tabliczki

Antonowicz Aleksander

01.10.1985

82

38

38

23.10.2012

Mogiła ziemna, kopiec, bez krzyża, z tabliczką nieczytelną

Przygoda Julia

05.12.1985

82

62

62

23.10.2012

Mogiła ziemna, kopiec z krzyżem, bez tabliczki

Smagacz Piotr

10.04.1986

82

73

73

23.10.2012

Mogiła ziemna, kopiec, bez krzyża i tabliczki

Niedbała Elżbieta

04.08.1984

83

2

2

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza z krzyżem, bez tabliczki

Wiśniowski Kazimierz

26.08.1984

83

18

18

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza zaniedbana z krzyżem metalowym, bez tabliczki

Libera Eugenia

21.09.1984

83

37

37

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza zaniedbana bez  krzyża

Kubala Józef

04.12.1984

84

1

1

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza zaniedbana, bez krzyża, bez tabliczki, w rogu rośnie tuja (żywotnik)

10 

Barszcz Franciszka

30.12.1984

84

18

18

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza zaniedbana z krzyżem metalowym, bez tabliczki

11 

Ulanecka Bronisława

27.02.1985

84

53

53

11.04.2013

Mogiła ziemna pojedyncza zaniedbana, z krzyżem, bez tabliczki

Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do grobu prosimy o zgłoszenie się do biura Miejskiego Zarządu Cmentarzy celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania.
Bliższych informacji można uzyskać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub telefonicznie pod nr  14/621-27-89 lub 14/627-44-77.