O nas Dla klientĂłw Cmentarze Galeria Ogloszenia Kontakt

Ogłoszenia BIPWYKAZ
ZAKŁADÓW BUDOWLANO-KAMIENIARSKICH

uprawnionych do wykonywania robót w zakresie budowy oraz remontów grobowców i nagrobków na terenach cmentarzy komunalnych w roku 2017, na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umieszczenie na liście zakładów nie oznacza ich preferowania lub sugerowania wyborów wykonawców przez Miejski Zarząd Cmentarzy.

Dopuszcza się wykonawstwa innych zakładów specjalizujących się w remontach i budowach grobowców po uprzednim zawarciu umowy z Miejskim Zarządem Cmentarzy.

Gmina Miasta Tarnowa i Miejski Zarząd Cmentarzy nie ponoszą odpowiedzialności za wybór wykonawcy i za treść zawartych z nimi umów przez zlecających im roboty i usługi.

Lista zakładów (pdf)