Biuletyn Informacji Publicznej - MZC w Tarnowie

Content Updates • 23-Sep-2018 06:27:22
Tytul Odslon
START poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepna KONIEC
# ile
Zarządzenie nr 022–10/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży grobów murowanych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego 544
Informacja o kontroli ZUS 331
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2009 792
Rachunek zysków i strat - 2009 790
Bilans 2009 r. 1020
Ogłoszenie o likwidacji grobów na cmentarzu w Mościcach 1561
Zawiadomienia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja ronda wraz z wykonaniem utwardzonych alejek dojścia z parkingu na cmentarzu w Krzyżu – etap II 561
Zarządzenie Nr 022 – 4 / 2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 15 luty 2010 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie. 1618
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn."Wykonanie konserwacji nagrobków w obrębie zabytkowego Cmentarza Starego przy ul. Narutowicza w Tarnowie". 659
Zarządzenie Dyrektora MZC w Tarnowie z dn. 08.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży grobów murowanych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego. 362
Zarządzenie Nr MZC.021-1/15 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 r. 316
Sprawozdanie opisowe za 2009 r. 838
Rb - 30 781
Zarządzenie nr 022-15/2014 Dyrektora MZC z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia wartości i kryteriów przyznawania pracownikom MZC bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych. 229
Zarządzenie nr MZC.022-5/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 10.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 737
Artur Wardzała 807
Zarządzenie nr MZC. 022-15/2009 Dyrektora MZC w Tarnowie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w MZC służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 1206
Informacja o kontroli UM 335
Zarządzenie nr MZC.022-6/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczonych Usług 729
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na remont alejek na cmentarzu w Tarnowie- Krzyżu. 1046
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie kodeksu cywilnego na zadanie pn. Remont alejek na cmentarzu w Tarnowie - Mościcach. 1143
Zarządzenie nr 022–11/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 12.05.2014 r. w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej s 298
Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu nieograniczonym na całoroczne usuwanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych w Tarnowie 1004
Zarządzenie nr MZC.022 - 13/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 950
Zawiadomienia o wyborze oferty na realizację zadania pn. budowa 10. piwniczek na 2 miejsca wykończonych płytami z granitu, na cmentarzu komunalnym w Krzyżu w kwaterze 19A nr 86-90, 97-99, 103-104 593
Zawiadomienia o wyborze oferty na realizację zadania pn. budowa 10. piwniczek na 2 miejsca wykończonych płytami z granitu, na cmentarzu komunalnym w Krzyżu w kwaterze 19A nr 86-90, 97-99, 103-104 584
Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadania pn. ,,Modernizacja alei na cmentarzu Starym zabytkowym w Tarnowie przy ul. Narutowicza" 1056
Zarządzenie nr MZC.022 - 10/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Miejskim Zarządzie Cmentarzy 852
Wykonanie konserwacji nagrobków w obrębie zabytkowego Cmentarza Starego przy ul. Narutowicza w Tarnowie 788
Zarządzenie nr MZC.022 - 9/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 765