Biuletyn Informacji Publicznej - MZC w Tarnowie

Content Updates • 26-May-2018 19:37:16
Tytul Odslon
START poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepna KONIEC
# ile
Plan finansowy na 2011 rok 16
Wzór umowy agencyjnej 736
Zawiadomienie o składaniu ofert na wykonywanie usług związanych ze sprzedażą wieńców, kwiatów i ich kompozycji na cele pogrzebowe w latach 2010- 2012 10
Rachunek zysków i strat jednostki 702
Rb-30S, roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych 758
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 666
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na remont alejek i otoczenia pomnika z 1863 r. w kwaterze V na cmentarzu komunalnym Starym przy ul. Narutowicza w Tarnowie. 1024
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 14.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zarządu Cmentarzy na rok 2013. 773
Zał. nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 92/2013 z dnia 25 marca 2013 r. - Cennik opłat za wykonanie pogrzebu na cmentarzach komunalnych w podstawowym zakresie ceremonii 2
Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 92/2013 z dnia 25 marca 2013 r. - Cennik opłat za wykonanie pogrzebu, którego koszty ponosi gmina miasta Tarnowa 1
Zał. 4 do zarządz. Prezydenta M. Tarnowa Nr 92/2013 z dnia 25.03.2013 r. - Cennik opłat za czynności związane z udostęp. cmentarzy kom. i ich urządzeń oraz za czynności dodat. w ramach wykonania na cment. usług pogrzebowych przez MZC 2
Zarządzenie ne MZC. 022 - 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 612
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mościcach - strona wschodnia i zachodnia - etap III 966
Bilans samorządowego zakładu budżetowego 939
Ogłoszenie o rozstrzygnięcou przetargu na całoroczne usuwanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych 1006
Zarządzenie nr MZC. 022 – 4/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad i upoważnienia pracowników do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz czynności z zakresu ochrony danych osobowyc 780
Informacja dotycząca majątku MZC na dzień 31.12.2011 r. 703
Informacja dotycząca majątku MZC na dzień 31.12.2010 r. 810
Informacja dotycząca majatku Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie na dzień 31.12.2013 r. 480
Informacja dotycząca majątku Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie na dzień 31.12.2012 r. 701
Zarządzenie Dyrektora MZC.022 - 2/10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2010 r. 760
Zarządzenie Dyrektora MZC.022 - 1/10 w sprawie pogotowia kasowego 697
Zarządzenia Dyrektora MZC.022 -18/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 712
Ważniejsze remonty , dostawy i usługi wykonane przez MZC w okresie 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. 634
Wykonanie przychodów budżetowych za 01.01.2012 do 31.12.2012 r. 785
Sprawozdanie z wykonania planu kosztów 0
Ważniejsze remonty, dostawy i usługi wykonane przez MZC w okresie 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. 1017
Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie konserwacji nagrobków i tablic epitafijnych znajdujących się na ścianach kaplicy Radzikowskich oraz na murze cmentarnym na cmentarzu Starym przy ul. Narutowicza w Tarnowie 1263
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego w oparciu o kodeks cywilny , na wykonanie konserwacji nagrobków na cmentarzu Starym w Tarnowie 937
Informacja dotycząca majątku MZC na dzień 31.12.2009 r. 774