Biuletyn Informacji Publicznej - MZC w Tarnowie

Content Updates • 19-Nov-2018 18:41:46
Tytul Odslon
START poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepna KONIEC
# ile
Rachunek zysków i strat - 2010 750
Zarządzenie nr 022 - 16- 2011 z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej 688
Zarządzenie nr 022 - 17- 2011 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie zmian w składzie stałej komisji przetargowej 750
Zarządzenie nr 022 - 08-2012 w sprawie polityki rachunkowości 826
Zarządzenie nr MZC.022-7/2012 z dnia 05.07.2012 r. w sprawie Powołania Komisji Egzaminacyjnej 685
Zarządzenie Nr MZC.022-11/12 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 03.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2012 r. 634
Zarządzenie nr MZC.022-12/2012 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Miejskiego Zarządu Cmentarzy dodatków specjalnych za wykonywanie czynności mycia lub ubierania zwłok. 733
Zarządzenie nr MZC.022 - 1/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 02.01.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2013 rok. 858
Zarządzenie nr MZC. 022 – 4/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 marca 2013 r.w sprawie określenia zasad i upoważnienia pracowników do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz czynności z zakresu ochrony danych osobowyc 846
Zarządzenie nr 022 - 15- 2011 z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 716
Zarządzenie nr 022 - 14 - 2011 z dnia 2.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 677
Zarządzenie nr 022 - 13 - 2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść 561
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2010 847
Zarządzenie nr 022 - 1 - 2011 nabór na stanowisko kierownika 869
Zarzadzenie nr 022 - 3 - 2011 w sprawie kart mogilnych 614
Zarządzenie nr 022 - 6 - 2011 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 617
Zarządzenie nr 022 - 7 - 2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji stałego dyżuru 757
Zarządzenie nr 022 - 8 - 2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany wysokości pogotowia kasowego na rok 2011 795
Zarządzenie nr 022 - 9 - 2011 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany stałej komisji przetargowej 676
Zarządzenie nr 022 - 11 - 2011 z dnia 26.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - sprzedaż grobów w Krzyżu 653
Informacja dotycząca majątku Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie na dzień 31.12.2012 r. 761
Ważniejsze remonty , dostawy i usługi wykonane przez MZC w okresie 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. 703
Zarządzenie ne MZC. 022 - 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 654
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mościcach - strona wschodnia i zachodnia - etap III 1053
Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie konserwacji nagrobków i tablic epitafijnych znajdujących się na ścianach kaplicy Radzikowskich oraz na murze cmentarnym na cmentarzu Starym przy ul. Narutowicza w Tarnowie 1388
Zarządzenie nr MZC.022 -8-2013 Dyrektora MZC z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie ograniczenia stosowania zarządzenia w sprawie dokonywania w MZC zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 600
Zarządzenie nr MZC.022 - 7 - 2013 Dyrektora MZC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu dotyczącym zasad przyznawania pracownikom MZC dodatków specjalnych za wykonane czynności mycia lub ubierania zwłok. 610
Zarządzenie nr 022 - 10/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw grypie dla pracowników MZC. 567
Zarządzenie nr 022 - 9/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji samochodu Polonez autokarawan KT 20995. 565
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Sukcesywną dostawę trumien, sarkofagów i krzyzy w 2014 r. 776