Biuletyn Informacji Publicznej - MZC w Tarnowie

Content Updates • 24-Jan-2019 01:14:49
Tytul Odslon
START poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepna KONIEC
# ile
Zarządzenie nr MZC.022 - 3/2012 z dnia 24.02.2012 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2012 . 889
Zarządzenie nr MZC.022 - 9/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 816
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowe 17 grobów murowanych dwumiejscowych na cmentarzu w Krzyzu 1296
Zarządzenie nr MZC.022 - 8/10 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 13.04.2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r. 768
Zarządzenie nr MZC.022-7/10 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 10.03.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej na dzień 31.03.2010 r. 822
Regulamin wykonywania przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie usług cmentarnych i pogrzebowych 3642
Zarządzenie nr MZC.022-6/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczonych Usług 771
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 312
Zarządzenie nr MZC. 022-15/2009 Dyrektora MZC w Tarnowie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w MZC służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. 1293
Zarządzenie nr mzc.021-5/15 Dyrektora MZC w Tarnowie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania zarządzenia w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. 225
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2009 835
Rachunek zysków i strat - 2009 816
Bilans 2009 r. 1050
Ogłoszenie o likwidacji grobów na cmentarzu w Mościcach 1615
Informacja dotycząca majątku Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie na dzień 31.12.2015 r. 139
Zarządzenie Nr 022 – 4 / 2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 15 luty 2010 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie. 1679
Rb-30S, roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych 190
Rb-30S, roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych 247
Zarządzenie nr MZC.022 - 10/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w Miejskim Zarządzie Cmentarzy 905
Zarządzenie nr MZC. 022 - 4/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie ustalenia kosztów zaopatrzenia w materiały do świadczenia usług pogrzebowyc 848
Zarządzenie nr MZC. 022-2/12 z dnia 16.01.2012 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2012. 1017
Zawiadomienia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Modernizacja ronda wraz z wykonaniem utwardzonych alejek dojścia z parkingu na cmentarzu w Krzyżu – etap II 609
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn."Wykonanie konserwacji nagrobków w obrębie zabytkowego Cmentarza Starego przy ul. Narutowicza w Tarnowie". 724
Zarządzenie Dyrektora MZC w Tarnowie z dn. 08.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży grobów murowanych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego. 392
Zarządzenie Nr MZC.021-1/15 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 r. 357
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Mościcach - etap I. 1071
Zarządzenie nr 022-15/2014 Dyrektora MZC z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia wartości i kryteriów przyznawania pracownikom MZC bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych. 258
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na remont alejek na cmentarzu w Tarnowie- Krzyżu. 1130
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie kodeksu cywilnego na zadanie pn. Remont alejek na cmentarzu w Tarnowie - Mościcach. 1191
Informacja dotycząca majątku Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie na dzień 31.12.2014 r. 238