Zarządzenie nr MZC.021–10/2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 29.10.2018 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

icon Ząrzadzenie nr 021-10/2018 (154.63 kB)

icon Zał. nr 1 (144.69 kB)

 icon Zał. nr 2 (145.44 kB)

icon Zał. nr 3 (196.59 kB)

 icon Zał nr 1-7 do zał. nr 3 (98.5 kB)

icon Zał. nr 8 do zał. nr 3 (459.2 kB)

icon Zał. nr 9 do zał. nr 3 (129.96 kB) 

icon Zał. nr 10 do zał. nr 3 (149.83 kB) 

icon Zał. nr 11 do zał. nr 3 (71.88 kB) 

icon Zał. nr 12 do zał. nr 3 (71.19 kB) 

icon Zał. nr 13 do zał. nr 3 (60.74 kB) 

icon Zał. nr 14 do zał. nr 3 (66.68 kB) 

icon Zał. nr 4 (251.92 kB) 

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 29.10.2018.
Data ostaniej zmiany: 06.12.2018.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy