Zarządzenie nr MZC.021–5/2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 03.08.2018 r. w sprawie ograniczenia stosowania zarządzenia w sprawie Regulaminu dokonywania w MZC zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
icon Zarządzenie nr 021-5/2018 (181.53 kB)
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 03.08.2018.