Zarządzenie nr MZC.021-6/2016 Dyrektora MZC w Tarnowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

ZARZĄDZENIE NR 021-6/2016
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU CMENTARZY
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

Na podstawie § 12 ust 2 pkt 4 i 5 Statutu ustalonego Uchwałą Nr XX/276/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 marca 2008 r. (Dziennik Województwa Małopolskiego z 2008 r. nr 481 p. 3135), zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z Zarządzeniem nr 160/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, traci moc Zarządzenie nr 022-5/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 28 marca 2013 r.

§ 2.

  1. Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie www.mzc.tarnow.pl/bip/, w siedzibie biura Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 oraz w biurach administratorów cmentarzy na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2016 r.
Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 10.05.2016.
Data ostaniej zmiany: 13.12.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy