Jak korzystać z serwisu
Niniejsza instrukcja korzystania z podmiotowej strony biuletynu została sporządzona na podstawie par. 12.1. pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) (Dz.U. z 2002r. nr 67, poz. 619) - zwanego dalej rozporządzeniem - wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) - zwanej dalej ustawą.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, w górnej lewej części strony znajduje logo (znak graficzny) Biuletynu Informacji Publicznej (zwanego dalej BIP), zaś w górnej prawej części strony w postaci przycisku ekranowego znajduje się odnośnik umożliwiający połączenie się z ze stroną główną - www.bip.gov.pl.

Menu
- z lewej strony ekranu znajduje się menu podmiotowe, po wybraniu jednej z pozycji pojawia się podmenu z listą stron przypisanych do danej opcji. Po wybraniu opcji z podmenu w centralnej części okna pojawia się treść strony. W części górnej znajduje się menu przedmiotowe. W części górnej znajduje się również okienko wyszukiwarki.

Strona - Na poszczególnych stronach znajdują się informacje wraz z odnośnikami do innych stron oraz dokumentów do pobrania. Aby pobrać załączony na stronie dokument należy klinkąć na odpowiedni odnośnik lewym przyciskiem lub kliknąć na odnośniku prawym przyciskiem i wybrać z rozwijanego menu pozycję: "zapisz element docelowy jako..."

Wyszukiwanie
- w sytuacji, gdy nie można znaleźć poszukiwanej informacji można skorzystać z modułu, który znajduje się w prawej górnej części okna. Po wpisaniu poszukiwanego zwrotu i wybraniu przycisku szukaj pojawi się lista stron zawierających podany zwrot.

Wyszukiwanie na stronie
- w celu znalezienia szukanego słowa na przeglądanej stronie należy wcisnąć klawisze "Ctrl+f ". W oknie które się pojawi należy wpisać poszukiwane słowo. po wciśnięciu klawisza SZUKAJ zostaną podświetlone szukane słowa.

Rejestr zmian
- ułożony chronologiczne spis wprowadzonych do systemu zmian.

Redakcja
- zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

Pobieranie dokumentów
- w celu pobrania dokumentu należy najechać kursorem myszy na odnośnik do dokumentu (wyróżniony czcionką w kolorze niebieskim). Po kliknięciu lewym klawiszem myszy nastąpi pobranie dokumentu. Dalej należy postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
UWAGA !! W przypadku problemów z pobraniem plików (otwierają się w oknie zamiast zapisywać) należy użyć zamiast lewego klawisza myszy prawy klawisz i z wyświetlonego menu należy wybrać opcje "zapisz jako".
 
Panel aktualizacyjny - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostepnianych w BIP.
Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 23.03.2007.