Instrukcja obsługi BIP
Biuletyn składa się z portalu strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Biuletyn zawiera dane urzędu i informacje dotyczące:

-
statusu prawnego,
-
organizacji,
-
przedmiotu działalności i kompetencji, osób sprawujących funkcje i ich kompetencji (kierownictwo),
-
struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

informacje o zasadach funkcjonowania urzędu:

-
trybie działania,
-
sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
-
prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
-
stanie przyjmowanych spraw.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu przedmiotowe, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Informację można wydrukować, korzystając z przycisku drukarki (prawy górny róg strony).

Dodatkowe funkcje:

wyszukiwarka
- umożliwa wyszukiwanie informacji w serwisie BIP,
instrukcja obsługi
- niniejsza informacja,
rejestr zmian
- informacje o zmianach treści BIP,
statystyka
- informacja o ilości odwiedzin i odsłon poszczególnych stron BIP.
Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 23.03.2007.