Informacja o prowadzonych rejestrach i archiwach
Rejestr korespondencji wpływającej do MZC w Tarnowie
Rejestr dostępny jest w biurze MZC - ul. Bernardyńska 24  (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych)

Rejestr umów
Rejestr dostępny jest w biurze MZC - ul. Bernardyńska 24  (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych)

Rejestr zarządzeń Dyrektora MZC w Tarnowie
Rejestr dostępny jest w biurze MZC - ul. Bernardyńska 24 

Rejestr zamówień publicznych
Rejestr dostępny jest w biurze MZC - ul. Bernardyńska 24

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 15.05.2009.
Data ostaniej zmiany: 02.05.2018.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy