Nabór na wolne stanowiska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie Tarnów, ul. Bernardyńska 24

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Dominika Zyguła, zamieszkała Bobrowniki Wielkie.

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniała obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

Dyrektor Maria Wójcik 
20.03.2014

 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 20.03.2014.
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent

  1. Zarządzenie
  2. Ogłoszenie
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 19.02.2014.
Data ostaniej zmiany: 06.03.2014.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Zarządzenie nr 022 - 6/2012 Dyrektora MZC z dnia 18.06.2012 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko referenta .

icon Treść zarządzenia (12.67 kB) 

icon Załącznik do zarządzenia (28.04 kB 2012-08-16 12:01:48) 

icon Kwestionariusz osobowy (14.53 kB 2012-08-16 12:01:25) 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 18.06.2012.
Data ostaniej zmiany: 16.08.2012.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
specjalisty w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie
(nazwa i adres jednostki oraz nazwa stanowiska)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a
Pan/i  Maria Wójcik
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a w Tarnowie
(miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Kandydatka spełniła obligatoryjne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty ds. cmentarnictwa w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie i osiągnęła wysoki łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów wymaganych na danym stanowisku w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, testu kwalifikacyjnego i analizy dokumentów. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 29.12.2009.
Data ostaniej zmiany: 29.12.2009.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy