Tablica ogłoszeń
Informacja w sprawie wykonywania przez prywatne firmy pogrzebowe usług na cmentarzach komunalnych w Tarnowie

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie informuje, że dnia 29 grudnia 2017 r. zawarł umowę z  firmą A&W DERUS A. Derus, M. Derus, G. Derus  oraz umowę z firmą REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.  w sprawie warunków wykonywania usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.

Na mocy tych umów firma A&W DERUS  oraz firma REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.   ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywane przez siebie na cmentarzach komunalnych usługi pogrzebowe (zgodnie z § 6 ust.2 umów).

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2018.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Mościcach - 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-28/2017

Tarnów, dnia 02.10.2017 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego, 5 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 114 o numerach 1A, 13A, 25A, 37A i 49A na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 15.660,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 114 na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.10.2017 r. godzina 10:00 .
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: "Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego - Mościce" oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośœrednictwem poczty, kopertę wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029 , najpóźniej do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 02.10.2017 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego - w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce "Ogłoszenia").
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 02.10.2017.
Data ostaniej zmiany: 02.10.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Krzyżu 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-29/2017

Tarnów, dnia 02.10.2017 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego, 6 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 6 o numerach 272, 273, 274A, 267A, 267B, 267C na cmentarzu komunalnym w Krzyżu.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 16.740,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 6 na cmentarzu w Krzyżu na formularzu wydanym przez Sprzedającego - Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.10.2017 r. godzina 10:00 .
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: "Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego - Krzyż" oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, koperte wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029 , najpóźniej do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Krzyżu w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 02.10.2017 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego - w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce "Ogłoszenia").
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 02.10.2017.
Data ostaniej zmiany: 02.10.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach
icon Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach (78.5 kB)
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 30.03.2017.
Data ostaniej zmiany: 30.03.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Informacja w sprawie wykonywania przez prywatne firmy pogrzebowe usług na cmentarzach komunalnych w Tarnowie

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie informuje, że dnia 2 stycznia 2017 r. zawarł umowę z  firmą A&W DERUS A. Derus, M. Derus, G. Derus  oraz umowę z firmą REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.  w sprawie warunków wykonywania usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.

Na mocy tych umów firma A&W DERUS  oraz firma REQUIEM – PIĄTEK Sp. J. ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywane przez siebie na cmentarzach komunalnych usługi pogrzebowe (zgodnie z § 6 ust. 2 umów).

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 03.01.2017.
Data ostaniej zmiany: 07.02.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
ZAWIADOMIENIA O PRZYJMOWANIU OFERT NA SPRZEDAŻ WIEŃCÓW, WIĄZANEK I KWIATÓW NA CELE POGRZEBOWE W MIEJSKIM ZARZĄDZIE CMENTARZY W 2017 ROKU
MZC.271 – 29/16
Tarnów, dnia 22.12.2016 r.
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24,
tel.: 014/621-27-89, www.mzc.tarnow.pl, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

zawiadamia, że przyjmuje oferty na wykonywanie usług związanych ze sprzedażą w 2017 roku wieńców, wiązanek, kwiatów i ich kompozycji na cele pogrzebowe, na zasadzie umowy agencyjnej. W tym celu przedstawia się projekt umowy agencyjnej.
 
W przypadku zainteresowanych sprzedażą produktów kwiatowych w tej formie, prosimy o złożenie do Miejskiego Zarządu Cmentarzy, pisemnej oferty cenowej wg załącznika nr 1 wraz z oświadczeniem o akceptacji treści przyszłej umowy agencyjnej. W ofercie prosimy podać:
 1. wykaz asortymentu wg załącznika nr 1 i jego prezentację w formie fotograficznej,
 2. jednostkową kwotę brutto za poszczególny model wieńca, 
 3. wysokość udzielonego rabatu dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy (Agenta) w przypadku zamówień na własne potrzeby (np. dekoracje kaplic),
 4. wskazanie osoby do reprezentowania firmy.
 
Wynagrodzenie (prowizję) dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy na 2017 r. ustala się w wysokości 15 % od wartości netto umów sprzedaży produktów zawartych w miesiącu świadczenia usług.
 
Miejski Zarząd Cmentarzy dokona wyboru maksymalnie 3 ofert najkorzystniejszych pod względem cenowym.
 
Oferty można składać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, zgodnie z projektem umowy w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 10:00.
 
  -----------------------------------------
 
 
 
 
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 22.12.2016.
Data ostaniej zmiany: 22.12.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym a sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Mościcach w 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym a sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-20/2016

Tarnów, dnia 19.09.2016 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 7 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 114A o numerach 1-7 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 15.660,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 114A na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.09.2016 r. godzina 10:00.
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego – Mościce”oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 19.09.2016 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego – w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz złoszeniowy 

Regulamin sprzedaży grobów murowanych 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 19.09.2016.
Data ostaniej zmiany: 21.09.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych czteromiejscowych w Mościcach w 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym
na sprzeda
ż granitowych grobów murowanych czteromiejscowych 

MZC.271-20/2016                                                                    

Tarnów, dnia 19.09.2016 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 5 granitowych grobów murowanych czteromiejscowych w kwaterze 114A o numerach 15-19 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 21.600,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu czteromiejscowego w kwaterze 114A na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.09.2016 r. godzina 10:00.
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego czteromiejscowego – Mościce”oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 29. 09.20156r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 19.09.2016 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego – w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin sprzedaży grobów murowanych  

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 19.09.2016.
Data ostaniej zmiany: 21.09.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych czteromiejscowych w Mościcach

MZC.271-38/2015                                                                    Tarnów, dnia 18.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ GRANITOWYCH GROBÓW MUROWANYCH CZTEROMIEJSCOWYCH

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 4 granitowe groby murowane czteromiejscowe w kwaterze 114A o numerach 20-23 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto:                                            22.680,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu czteromiejscowego w kwaterze 114A na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 06.10.2015 r. godzina 10:00.

Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego czteromiejscowego – Mościce”oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.

 1. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 06.10.2015 r., do godz. 10:00.

 1. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 06.10.2015 r., do godz. 10:00.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89 wew. 10.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 18.09.2015.